16 Ekim 2012 Salı

BEYAZ BASTON GÜVENLİK GÜNÜ

BEYAZ BASTON GÜVENLİK GÜNÜ
Görme engelli insanlar 20. Yüzyılın başına kadar baston ve benzeri araçları kendileri için bir yol gösterici ve kılavuz olarak kullana gelmişlerdir.
1921 yılında Bristol'lü fotoğrafçı James Biggis geçirdiği kaza sonucu görme yeteneğini kaybeder ve çevredeki trafikte daha iyi fark edilebilmek için bastonunu beyaza boyar. Beyaz bastonun öyküsü böylece başlamış olur.
1931 yılında Fransız Guilly d'Herbemont görme engelli bireyler için beyaz baston hareketi başlatır. 15 Ekim 1962 günü ise ABD Başkanı Lyndon Johnson bugünü "Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü" olarak ilan eder. Bu girişim bütün ülkelerde kabul görür ve 15 Ekim günü Dünya Beyaz Baston Günü olarak kabul edilir.
Beyaz Baston görme engelli insanlar için bağımsız, özgür birey olmanın, sosyalleşmenin, toplumsal farkındalığın sembolüdür.
Evrensel bir kavram olarak engellilik temel bir insan hakları sorunudur. Dolayısıyla bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. Ancak ne yazık ki, günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de özürlü insanlarımızın özgürce, insanca yaşamalarının, toplum içerisinde eşit vatandaşlar olarak yer alabilmelerinin ve sosyalleşebilmelerinin önünde pek çok engeller vardır.
Anayasa'da tanımını bulan sosyal devlet ilkesinin tam anlamıyla hayata geçebilmesi için öncelikle yerel yönetimler düzeyinde bu anlayışın uygulanabilir olması gerekmektedir. Halka en yakın hizmet birimi olarak işlev görmesi gereken belediyelerin sosyal devlet ilkesi çerçevesinde yerel yönetime yansıması da "sosyal belediyecilik" anlayışıdır. Ancak maalesef belediyelerimizin çoğu bu anlayıştan, duyarlılıktan çok uzaktadır.
Kentlerin, sosyal alanların engelsizleştirilmesi için çıkartılan 5378 sayılı Özürlüler Yasası'nın ilgili maddesinde 7 yıl önce yerel yönetimlere tanınan süre Temmuz 2012 tarihinde dolacaktır. Neyazık ki, yerel yöneticilerimiz konuyla ilgili yeterli, ciddi adımları atmamakta, gerekli çalışmaları yapmamaktadırlar. Hâlbuki kentlerimizin engellerden arındırılması 9 milyon engellinin üretime dolayısıyla da ekonomiye katkıda bulunmasını sağlayacak, ayrıca ülkemizin dünya alternatif turizm potansiyelinden ciddi gelir elde edetmesine yol açacaktır.
Devletin üretmesi gereken sosyal politkanın önemli boyutunu dezavantajlı gruplara yönelik tutum ve yaklaşımları belirler. Yasama ve yürütme organlarınca iyi niyetle çıkartılan yasalar ve yönetmelikler gerektiği gibi uygulanmadığı sürece kağıt üstünde kalan metinler olarak hiçbir anlam ifade etmemektedir.
Başta Anayasa olmak üzere yasa ve yönetmelikler de bir birine tezat oluşturan maddeler bulunmakta, özellikle maliye ile ilgili konularda bu tür tezat maddeler özürlü vatandaşların aleyhine yorumlanmaktadır. Örneğin Anayasa'nın 2., 10., 41. ve 42. Maddeleri sosyal devlet ilkesi çerçevesinde özürlüler lehine cümleler içerirken, Anayasa'nın 65. Maddesi ile mali kaynak yetersizliği gerekçe gösterilerek atılması gereken adımlar, yapılması gereken çalışmalar, verilmesi gereken haklar ötelenmekte, yerine gitirilememektedir.
Temsili katılımcı demokrasi, evrensel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde bütün toplumsal kesimleri kapsamalıdır. Yeni Anayasa sürecine engellileri temsil eden en üst sivil toplum kuruluşu olarak katılmak önceliğimizidir. Bu temelde Anayasa yapım sürecinde özürlü haklarının güvence altına alınması için kurumsal olarak bütün gayretimizi ortaya koyacağız.
Yeni Anayasayla güvence altına alnımış engelsiz bir ülke çağdaş özgürlükçü demokrasinin, evrensel insan haklarının, her türlü ayrımcılığa karşı eşitliğin, devletin insana verdiği değerin en temel göstergesi olacaktır.
Yeni Anayasa sürcinde "Engelsiz Türkiye" talebimizde değerli basınımızın ve kamuoyumuzun 9 milyon engellinin yanında yer alacağını, bizlerden desteklerini esirgemeyeceklerini insan hakları ve özgürlükleri adına ümit ediyor, bekliyoruz.
Bizler, herkes için engelsiz bir Türkiye, herkesi ve her kesimi kucaklayan millet egemenliğine dayalı, engelsiz demokratik, özgürlükçü bir Anayasa İSTİYORUZ!
Saygılarımızla,
***
https://twitter.com/beyazayizmir 
GRUP: beyazayizmir@googlegroups.com
TÜRKİYE BEYAZ AY DERNEĞİ 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder